Home About Us Contact Toll free : 1-855-855-5888 Register
Cart (0)
You have 0 products in cart. BROWSE A BRODUCT
Home Product Nutritional Drink PREMIUM EXTRACT BELLFLOWER ROOT PEAR STICK - - 15ml X 50 stick

PREMIUM EXTRACT BELLFLOWER ROOT PEAR STICK - - 15ml X 50 stick

Price :$49.99

Summary : Made in Korea
ADD TO CART BUY THIS PRODUCT

Korean Bellflower & Pear Extract (50 packets)

Bellflower Root is one of Korea’s super foods.

The Bellflower plant grows native to East Asia, specifically in Korea, Japan & China.  It’s roots are packed with saponins (which have an anti-tumor effect on cancer cells), betulic acid, phytosterol, inulin and glucose. In Korean Traditional Medicine, Bellflower roots are used to treat hypertension and diabetes, relieve severe cough and phlegm, and lower blood sugar & cholesterol levels.

However, it’s not easy to eat bellflower roots regularly…So many Koreans like to consume it in extract form.

Today, we present Ole Jib’s Korean Bellflower Root & Pear Extract Packets!

Typically, bellflower root extract is mixed with something sweet for easier consumption. However, Ole Jib does not use any sugar or artificial sweeteners. Instead, it mixes in Korean Pears, Jujubes & Quince. No preservatives, food coloring or additives - only 4 natural ingredients!

The health packets taste great and are easy to take - it doesn’t have an overpowering herbal medicine taste!

Pack a few extract sticks in your bag and take them daily to boost health/energy levels. Can be enjoyed by the entire family.

Ingredient:

Bellflower Root Extract (59%), Korean Pear Extract (38%), Jujube Extract (2%), Quince (1%)

**************
Korean Bellflower & Pear Extract (50 packets)

Rễ Bellflower là một trong những siêu thực phẩm của Hàn Quốc.

Cây Bellflower (tạm dịch là hoa chuông) có nguồn gốc từ Đông Á, đặc biệt là ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Rễ của nó chứa nhiều saponin (có tác dụng chống khối u trên tế bào ung thư), axit betulic, phytosterol, inulin và glucose. Trong Y học cổ truyền Hàn Quốc, rễ hoa chuông được sử dụng để điều trị bệnh cao huyết áp và tiểu đường, giảm ho và đờm nặng, đồng thời làm giảm lượng đường và cholesterol trong máu.

Tuy nhiên, không dễ để ăn rễ hoa chuông thường xuyên…Vì vậy, nhiều người Hàn Quốc thích ăn nó ở dạng chiết xuất.

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu Gói chiết xuất rễ cây chuông và lê Hàn Quốc của Ole Jib!

Thông thường, chiết xuất rễ cây hoa chuông được trộn với chất ngọt để dễ tiêu thụ hơn. Tuy nhiên, Ole Jib không sử dụng bất kỳ loại đường hay chất làm ngọt nhân tạo nào. Thay vào đó, nó được trộn với Lê Hàn Quốc, táo tàu và mộc qua. Không chất bảo quản, màu thực phẩm hoặc phụ gia - chỉ có 4 thành phần tự nhiên!

Các gói sức khỏe này có hương vị tuyệt vời và dễ uống - nó không có mùi thuốc thảo dược quá nồng!

Mang theo một vài que chiết xuất trong túi của bạn và dùng chúng hàng ngày để tăng cường sức khỏe/năng lượng. Cả gia đình có thể thưởng thức.

Nguyên liệu:

Chiết xuất rễ cây hoa chuông (59%), Chiết xuất lê Hàn Quốc (38%), Chiết xuất táo tàu (2%), Quince (1%)