Home About Us Contact Toll free : 1-855-855-5888 Register
Cart (0)
You have 0 products in cart. BROWSE A BRODUCT
Home Product Hair Care MYSTIQUE 5' Magic Herbal Color Hair Shampoo (Medium Light Brown)

MYSTIQUE 5' Magic Herbal Color Hair Shampoo (Medium Light Brown)

Price :$32.00$30.00

Summary : 10x30ml
ADD TO CART BUY THIS PRODUCT

Description:

This magical shampoo mixed with natural ingredients, eliminate your fear of using carcinogenic hair dye products and this latest high-tech blackening shampoo contains non toxic substances.During process of using, with herbal nutrition elements can gradually enter hair follicles make hair thicker and silky

************************************************

Loại dầu gội nhuộm tóc kỳ diệu này được pha trộn từ các thành phần tự nhiên, giúp bạn loại bỏ nỗi lo sử dụng sản phẩm nhuộm tóc gây ung thư và dầu gội làm đen tóc công nghệ cao mới nhất này không chứa chất độc hại.