Home About Us Contact Toll free : 1-855-855-5888 Register
Cart (0)
You have 0 products in cart. BROWSE A BRODUCT
Home Product Shampoo & Conditioner MIELLE PURITY SHINE WATER SHAMPOO PLUS (NO. 3)

MIELLE PURITY SHINE WATER SHAMPOO PLUS (NO. 3)

Price :$50.00$45.00

Summary : Made in Korea - 800ml
ADD TO CART BUY THIS PRODUCT

Mielle Purity Shine Water Shampoo Plus (No. 3) - 800ml 

Helps alleviate hair loss

  • Only use for hair loss shampoo from mild and soft plant-derived cleansing ingredients

  • Contains essential ingredients and proteins to alleviate hair loss

  • 3 kinds of patent ingredients and prescriptions for nourishing hair

****************************************
Dầu gội giảm rụng tóc Mielle Purity Shine Water Shampoo Plus

Giúp giảm rụng tóc:

  • Chỉ sử dụng cho dầu gội trị rụng tóc từ các thành phần làm sạch có nguồn gốc thực vật dịu nhẹ và mềm mại

  • Chứa các thành phần thiết yếu và protein để giảm rụng tóc

  • 3 loại thành phần bằng sáng chế và đơn thuốc để nuôi dưỡng tóc