Home About Us Contact Toll free : 1-855-855-5888 Register
Cart (0)
You have 0 products in cart. BROWSE A BRODUCT
Home Product Mask Lus Beauty V-Line Face (1 Band/ 7 Pcs Mask)

Lus Beauty V-Line Face (1 Band/ 7 Pcs Mask)

Price :$30.00

Summary : Lus Beauty V-Line Face (1 Band/ 7 Pcs Mask)
ADD TO CART BUY THIS PRODUCT
Description

Lus Extra V-Line Lift Up
1. Keeps your chin up.
2. Gives Chin and neck balancing.
3. Visibly reduces the thick chin and reshapes the facial contours.
 
V line face without surgery!
Goodbye double chin!
Goodbye Baby fat!
Goodbye chubby cheeks!
You can achieve the results in 3-4 weeks (varies between individuals)
Reduces Facial Contour & Burns facial fat
Smoothens and firms skin
Moisturises skin with COLLAGEN
Face lifting benefit with revolutionary Neoprene


***************************************************************

Sự miêu tả

Nâng cơ V-Line Lus Extra
1. Ngẩng cao đầu.
2. Cho cằm và cổ cân bằng.
3. Làm giảm rõ rệt cằm dày và định hình lại các đường nét trên khuôn mặt.

Khuôn mặt V line không cần phẫu thuật!
Tạm biệt cằm đôi!
Tạm biệt bé béo!
Tạm biệt đôi má phúng phính!
Bạn có thể đạt được kết quả trong 3-4 tuần (thay đổi giữa các cá nhân)
Giảm đường viền trên khuôn mặt & đốt cháy mỡ trên khuôn mặt
Làm mịn và săn chắc da
Dưỡng ẩm da với COLLAGEN
Lợi ích nâng cơ mặt với Neoprene mang tính cách mạng