Home About Us Contact Toll free : 1-855-855-5888 Register
Cart (0)
You have 0 products in cart. BROWSE A BRODUCT
Home Product KBG Extract GeumHeuk Korean Black Ginseng Extract 240g

GeumHeuk Korean Black Ginseng Extract 240g

Price :$340.00$315.00

Summary : Net Weight : 8.46 oz (240g), Made in Korea
ADD TO CART BUY THIS PRODUCT

GEUMHEUK KOREAN BLACK GINSENG EXTRACT

Ingredients & Contents: Korean Black extract 100% 4~6 years grown

✔ 100% Korean Black Ginseng: Contains 100% pure, highly-concentrated black ginseng without a single additive and is made in the optimum conditions using low-temperature methods to create a high-quality extract.

✔ Black Ginseng: Made of ‘Goo Jeung Goo Po’ which means ginseng goes through the process of steaming & drying nine times. While being steamed and dried repeatedly, The red color of the ginseng has gradually become black, to form the black ginseng. During the process of steaming and drying, ginsenosides' contents (active ingredients) increases as ginseng turn black. (Ginsenosides 80mg/g)

✔ Higher Absorption Rate: Due to 'Goo Jeung Goo Poo' process, ginseng has been so-called 'naturally fermented' which has a higher absorption rate. 

Benefits:

 • Enhances the Immune System

 • Mental Performance Improvement

 • Support Blood Circulation

 • Antioxidant properties 

 • Boost Stamina

 • Fatigue & Stress Relieves

 • Energy Booster

****************************
CAO HẮC SÂM GEUMHEUK

Thành phần: Chiết xuất từ sâm đen 4 - 6 tuổi

✔ Nhân sâm đen 100% Hàn Quốc: Chứa 100% nhân sâm đen cô đặc nguyên chất, không có thêm một chất phụ gia nào và được tạo ra trong điều kiện tối ưu bằng phương pháp nhiệt độ thấp để tạo ra chiết xuất chất lượng cao.

✔ Nhân sâm đen: Được làm bằng ‘Goo Jeung Goo Po’ có nghĩa là nhân sâm trải qua quá trình hấp & sấy chín lần. Khi được hấp và sấy khô nhiều lần, màu đỏ của củ sâm dần trở thành màu đen, để tạo thành củ sâm đen. Trong quá trình hấp và sấy khô, hàm lượng ginsenosides (hoạt chất) tăng lên khi nhân sâm chuyển sang màu đen. (Ginsenosides 80mg/g)

✔ Tỷ lệ hấp thụ cao hơn: Do quá trình 'Goo Jeung Goo Poo', nhân sâm được gọi là 'lên men tự nhiên' có tỷ lệ hấp thụ cao hơn.

Công dụng:

 • Tăng cường hệ thống miễn dịch

 • Cải thiện hiệu suất tinh thần

 • Hỗ trợ lưu thông máu

 • Đặc tính chống oxy hóa

 • Tăng cường thể lực

 • Giảm mệt mỏi và căng thẳng

 • Tăng cường năng lượng