Home About Us Contact Toll free : 1-855-855-5888 Register
Cart (0)
You have 0 products in cart. BROWSE A BRODUCT
Home Product Pain Relievers IFLEX365 - 100 capsules & CREAM - 75g (2.5oz)

IFLEX365 - 100 capsules & CREAM - 75g (2.5oz)

Price :$75.00

Summary : MADE IN USA
ADD TO CART BUY THIS PRODUCT

COMBO iFLEX365 CAPSULE & CREAM

Millions of people are taking joint supplements every day. However, most formulas on the market only contain few basic ingredients like glucosamine, chondroitin sulfate and MSM which are not enough for optimal joint support. iFLEX365 BONE & JOINT SUPPLEMENT is the most advanced, all-natural joint formula with 18 powerful ingredients to target pain and inflammations. With more than 10 years of research, iFLEX365 incorporates the best of nature from the East to the West, from ancient Ayurvedic medicine to modern sport and nutrition medicines to create an ultimate product to support optimal joint functions.  No other products on the market can come close to the powerful ingredients in iFLEX365.

If you are suffering from chronic aches & pains, iFLEX365 Joint & Muscle Wonder Cream is your answer.  iFLEX365 Wonder Cream is an all-natural pain relief formula that is packed with 18 powerful ingredients for instant results and long lasting recovery. Most pain relieving creams on the market only contain synthetic ingredients that act as a numbing agent to mask the pain but lack the ingredients to facilitate self-healing.  Therefore, chronic pain sufferers continue to experience pains again and again. Unlike most products, iFLEX365 is packed with 18 ingredients that work synergistically with immediate relief and long lasting results.  Here are 18 powerful ingredients in iFLEX365 Wonder Cream.

Ingredients: 

  • iFLEX365 CAPSULE: Glucosamine, Chondroitin Sulfate, MSM, Frankincense (90% Boswellic acid), White Willow Bark, Ginger Root (5% Gingerols), Collagen, Phellodendron Amurense, Uncaria tomentosa, Devil's Claw, Dong Quai, Turmeric Extract (95% Curcumin) Noni, Bromelain, Rosemary, Hyaluronic Acid, Resveratrol, 98% Piperine.

  • iFLEX365 Joint & Muscle Wonder Cream: Myrrh, Ginger, Menthol, Turmeric, Lavender, Rosemary, Peppermint, Frankincense, Copaiba Balsam, Arnica, Camphor, Capsacin, Cinnamon, Eucalyptus, Cedarwood, Lemongrass, Wintergreen, Sweet Orange.

Uses:

  • Enhances Joint Mobility
  • Improves Joint Functions
  • Reduces Joint Discomforts

*************************************************************************************
COMBO iFLEX365 VIÊN & KEM THOA

Hàng triệu người đang dùng thuốc bổ khớp mỗi ngày. Tuy nhiên, hầu hết các loại sữa công thức trên thị trường chỉ chứa một số thành phần cơ bản như glucosamine, chondroitin sulfate và MSM không đủ để hỗ trợ khớp tối ưu. iFLEX365 BONE & JOINT SUPPLEMENT là công thức khớp hoàn toàn tự nhiên tiên tiến nhất với 18 thành phần mạnh mẽ để giảm đau và viêm. Với hơn 10 năm nghiên cứu, iFLEX365 kết hợp những gì tốt nhất của thiên nhiên từ phương Đông đến phương Tây, từ y học cổ Ấn Độ đến hiện đại, từ y học vận động đển thực dưỡng để tạo ra một sản phẩm tối ưu hỗ trợ các chức năng khớp tối ưu. Không có sản phẩm nào khác trên thị trường có thể đến gần với các thành phần mạnh mẽ trong iFLEX365.

iFLEX365 Wonder Cream là một công thức giảm đau hoàn toàn tự nhiên được kết hợp với 18 thành phần mạnh mẽ cho kết quả tức thì và phục hồi lâu dài. 
Hầu hết các loại kem giảm đau trên thị trường chỉ chứa các thành phần tổng hợp có tác dụng làm tê để che đi cơn đau nhưng lại thiếu các thành phần tạo điều kiện cho quá 
trình tự chữa lành. Do đó, những người bị đau mãn tính tiếp tục trải qua các cơn đau lặp đi lặp lại. Không giống như hầu hết các sản phẩm, iFLEX365 được đóng gói với 
18 thành phần hoạt động hiệp đồng với nhau để giảm đau tức thì và kết quả lâu dài.
Thành phần: 
  • iFLEX365 viên: Glucosamine, Chondroitin Sulfate, MSM, Nhũ hương, Chiết xuất vỏ liễu trắng, Gừng, Collagen, Hoàng bá, Cây móng mèo, Cây móng quỷ, Đương quy, Chiết xuất nghệ, Nhàu, Bromelain (Enzym dứa), Hương thảo, Hyaluronic Acid, Resveratrol, Piperin.

  • iFLEX365 kem thoa: Myrrh, Gừng, Menthol, Nghệ, Oải hương, Hương thảo, Bạc hà, Nhũ hương, Copaiba Balsam, Kim sa, Long não, Capsacin, Quế, Bạch đàn, Tuyết tùng, Sả, Lộc đề, Cam ngọt.

Công dụng:
  • Tăng cường khả năng vận động
  • Cải thiện các chức năng khớp
  • Giảm đau nhức khớp