Home About Us Contact Toll free : 1-855-855-5888 Register
Cart (0)
You have 0 products in cart. BROWSE A BRODUCT
Home Product Heart Care HEART BETTER - BUY 4 GET 1 FREE

HEART BETTER - BUY 4 GET 1 FREE

Price :$49.00

Summary : MADE IN USA - 60 Capsules
ADD TO CART BUY THIS PRODUCT

HEART BETTER

It is an essential herbal product for a healthy heart. Heart Better is very effective in removing bad cholesterol (LDL) from sticking to the walls of blood vessels, which limits or hinders blood flow leading to high blood pressure. In severe cases, it can cause blockage, especially in the coronary arteries in the heart area, leading to the risk of heart attack, or stroke, etc.

Ingredients:

 • Odorless Garlic Essence

 • Parsley Seed Extract

 • Licorice essence

Benefits*

 • Reduce cholesterol in blood vessels.

 • Reduced risk of cardiovascular disease.

 • Reduces the risk of Colds and Seasonal Flu

(*) These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Functions of herbal essences that make up Heart Better:

Odorless Garlic Essence: 

 • Reduce and eliminate bad cholesterol (LDL) plaques sticking to the vessel walls, maintain good blood circulation, reduce the risk of Cardiovascular disease and contribute to lowering Blood pressure.

 • Reduce the risk of colds and seasonal flu.

Parsley Seed Extract:  Contains many vitamins A, C, B1, B2 and B12 (Folate), and many other nutrients

 • Lower cholesterol, reduce the risk of cardiovascular disease.

 • Supports the Respiratory system, relieves Colds and Flu, reduces phlegm and coughs (due to the effect of Coriander Oil)

- Licorice essence: Contains about 300 compounds, typically Glycerrhizin, Ca, Na...

 • Fights sore throat, reduces Cough, contributes to fighting colds and seasonal flu.

 • ​​Detoxify and block toxins that affect the functioning of the Cardiovascular system.

****************

THUỐC BỔ TIM - HEART BETTER

Là một sản phẩm dược thảo rất cần thiết cho một trái Tim mạnh khỏe. Heart Better rất hiệu quả trong việc loại trừ Cholesterol xấu (LDL) bám trong thành mạch, vốn giới hạn hoặc cản trở sự lưu thông của máu dẫn đến huyết áp cao. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể gây tắc nghẽn, đặc biệt tại động mạch vành ở vùng tim, đưa đến những nguy cơ trụy tim, hoặc tai biến mạch máu não v.v..

Thành phần:

 • Tinh chất Tỏi không mùi

 • Tinh chất Hạt Rau Mùi Tây

 • Tinh chất Cam Thảo

Công dụng:

 • Giảm Cholesterol trong mạch máu.

 • Giảm nguy cơ bệnh Tim Mạch.

 • Giảm nguy cơ bệnh Cảm và Cúm mùa.

Công năng của các tinh chất thảo dược tạo nên Heart Better:

- Tinh chất Tỏi không mùi:

 • Giảm thiểu và loại trừ các mảng Choleaterol xấu (LDL) bám bên trong thành mạch, duy trì sự lưu thông tốt đẹp của máu, giảm nguy cơ bệnh Tim Mạch và góp phần làm hạ Huyết áp.

 • Giảm nguy cơ mắc bệnh Cảm, bệnh Cúm mùa, do sự có mặt của nhiều hoạt chất trong Tỏi giúp tăng cường sức đề kháng.

- Tinh chất Hạt rau Mùi Tây: Hàm chứa nhiều vitamin A, C, B1, B2 và B12 (Folate), và nhiều dưỡng chất khác có tác dụng:

 • Hạ Cholesterol, giảm thiểu nguy cơ bệnh Tim Mạch.

 • Hỗ trợ hệ Hô hấp, giải Cảm và Cúm mùa, hạ đàm và chống họ (do tác dụng của tinh dầu hạt Mùi (Coriander Oil).

- Tinh chất Cam Thảo: Hàm chứa khoảng 300 hợp chất, tiêu biểu là Glycerrhi zin, Ca, Na... ​

 • Chống Viêm họng, giảm Họ, hạ Sốt, giảm các trường hợp rối loạn Hô hấp, góp phần chống Cảm và các loại Cúm mùa

 • Giải độc và ngăn chận các độc tố ảnh hưởng đến hoạt động của Tim mạch.