Home About Us Contact Toll free : 1-855-855-5888 Register
Cart (0)
You have 0 products in cart. BROWSE A BRODUCT
Home Product Nutritional Drink Green Monster D-toc Kombucha Lemon Black Tea - Trà lên men - 5g x 10 sticks

Green Monster D-toc Kombucha Lemon Black Tea - Trà lên men - 5g x 10 sticks

Price :$15.00

Summary : Made in Korea
ADD TO CART BUY THIS PRODUCT

KOMBUCHA LEMON BLACK TEA
Kombucha is a fermented beverage made with the addition of beneficial bacteria. It is rich in nutrients and naturally produces carbonic acid. 

Product Detail:

 • 17 kinds of mixed lactic acid bacteria and prebiotics are included to make you healthier! (1 pack/2 billion lactic acid bacteria) 

 • The secret of clean taste Indian Darjeeling: Refreshing with lemon tea flavor

 • No sugar! Alcohol 0% Healthy fermented beverage with reduced calories

 • Fits anywhere! Easy Individually Wrapped Pouches. Tap easily! Easy with Easy Cut. 

Benefits:

 • Help protect against cancer due to its polyphenols and antioxidants contents.

 • Provide vitamins: B1, B2, B6, and B12 to maintain and produce new healthy cells.

 • Provides minerals: Copper, Zinc, Fe, Mg help to Increase the immune system. Hemoglobin needs Fe and Mg to carry oxygen into the blood

 • Rich in probiotics, Improve digestion

 • Aids weight loss

 • Enhance joint

 • Detox the body

 • Control type 2 diabetes

 • Decrease inflammation

 • Enhance mood, energizer

Ingredients: 

 • Kombucha powder 10%, Lactobacillus acidophilus, Lemon concentrate powder 6.5%

 • Lemon tea flavored powder 4.25%, Black tea extract powder 4%

************************ 
KOMBUCHA - TRÀ LÊN MEN 


Kombucha là một loại đồ uống lên men được bổ sung các vi khuẩn có lợi. Kombucha rất giàu chất dinh dưỡng và tạo ra axit cacbonic một cách tự nhiên.

Chi tiết sản phẩm:

 • 17 loại vi khuẩn axit lactic hỗn hợp và prebiotics được bao gồm để giúp bạn khỏe mạnh hơn! (1 gói / 2 tỷ vi khuẩn axit lactic)

 • Bí quyết Darjeeling từ Ấn Độ: Sảng khoái với vị trà chanh

 • Không đường! Cồn 0%: Đồ uống lên men tốt cho sức khỏe với lượng calo giảm

 • Phù hợp với mọi nơi! Dễ dàng bỏ túi cá nhân. Dễ dàng sử dụng với 1 lần xé.

Công dụng:

 • Giúp bảo vệ chống lại bệnh ung thư nhờ thành phần polyphenol và chất chống oxy hóa.

 • Cung cấp các vitamin: B1, B2, B6, B12 để duy trì và sản sinh các tế bào mới khỏe mạnh.

 • Cung cấp các khoáng chất: Đồng, Kẽm, Fe, Mg giúp tăng hệ miễn dịch.

 • Giàu men vi sinh, cải thiện tiêu hóa

 • Hỗ trợ giảm cân

 • Tăng cường khớp

 • Giải độc cơ thể

 • Kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2

 • Giảm viêm, ngăn chặn sự phát triển của nấm

 • Nâng cao tâm trạng, tiếp thêm sinh lực

Thành phần:

 • Bột Kombucha 10%, Lactobacillus acidophilus, Bột chanh cô đặc 6,5%

 • Bột hương trà chanh 4,25%, bột chiết xuất trà đen 4%