Home About Us Contact Toll free : 1-855-855-5888 Register
Cart (0)
You have 0 products in cart. BROWSE A BRODUCT
Home Product KBG Candy & Cake GeumHeuk KBG Choco Crunch -170g (17 pcs)

GeumHeuk KBG Choco Crunch -170g (17 pcs)

Price :$9.99

Summary : Brand: GeumHeuk, Made in Korea
ADD TO CART BUY THIS PRODUCT

KOREAN BLACK GINSENG CHOCO CRUNCH

Ingredients & Contents: Refined sugar, refined processed vegetable oil, corn powder, whole milk powder, rice powder, medium wheat flour, cocoa powder, Korean black ginseng powder, cellulose powder, glycerin fatty acid ester, sodium hydrogen carbonate, sunflower oil, refined salt, ginseng flavor, vanillin

✔ Korean Black Ginseng: Made of ‘goojeunggoopo’ which steams and dries ginseng nine times. While being steamed and dried repeatedly, The red color of the ginseng Has gradually become black, to form the black ginseng. During the process of steaming and drying, ginsenosides contents (active ingredients) increases as ginseng turn black.

✔ Use Highest Quality Ginseng: It has been proven by gov't affiliated PH, D that GEUMSAN has grown ginseng value highest and has MOST ginseng SAPONIN (Ginsenoside contents). Due to GeumSan's optimal climate and land, ginseng is grown in GeumSan is known to be the BEST!

✔ Tasty: It is made up of chocolate and black ginseng provides sweet plus earthy flavor. 

*************
BÁNH CỐM SÂM ĐEN HÀN QUỐC

Thành phần: Đường tinh luyện, dầu thực vật đã qua chế biến tinh chế, bột ngô, sữa bột nguyên chất, bột gạo, bột mì vừa, bột ca cao, bột nhân sâm đen Hàn Quốc, bột cellulose, este axit béo glycerin, natri hydro cacbonat, dầu hướng dương, tinh chế muối, hương nhân sâm, vanila.

Nhân sâm đen Hàn Quốc: Được làm bằng ‘goojeunggoopo’ hấp và làm khô nhân sâm chín lần. Khi được hấp và sấy khô nhiều lần, màu đỏ của nhân sâm dần dần trở thành màu đen, để tạo thành nhân sâm đen. Trong quá trình hấp và sấy khô, hàm lượng ginsenosides (hoạt chất) tăng lên khi nhân sâm chuyển sang màu đen.

Sử dụng nhân sâm chất lượng cao nhất: Đã được chứng minh bởi chính phủ PH, D rằng GEUMSAN trồng nhân sâm có giá trị cao nhất và có SAPONIN nhân sâm nhiều nhất (hàm lượng Ginsenoside). Do khí hậu và đất đai tối ưu của GeumSan, nhân sâm được trồng ở GeumSan được biết đến là TỐT NHẤT!

Vị ngon: Nó được tạo thành từ sô cô la và nhân sâm đen mang lại hương vị ngọt ngào cùng với đất.